สป.

สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)

โครงการจัดซื้อกล้องจรปิดพร้อมติดตั้ง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) จำนวน 164 ตัว [กอก.]

ปีงบประมาณ: 

2565

หน่วยงาน: 

 • สป.

ประเภทโครงการตามกรอบการพิจารณา: 

 • มูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง: 

2,115,561.20บาท

วันที่ CIO ลงนาม: 

ศุกร์, 16 กันยายน 2022

โครงการเช่าระบบตรวจสอบและป้องกัน Web Application และควบคุมการเข้าถึงการใช้งานระบบสารสนเทศ ของ สป.อว. (อาคารพระจอมเกล้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [กรข.]

ปีงบประมาณ: 

2566

หน่วยงาน: 

 • สป.

ประเภทโครงการตามกรอบการพิจารณา: 

 • มูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง: 

2,100,000.00บาท

วันที่ CIO ลงนาม: 

พุธ, 31 สิงหาคม 2022

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย ของ สป.อว. [กรข.]

ปีงบประมาณ: 

2565

หน่วยงาน: 

 • สป.

ประเภทโครงการตามกรอบการพิจารณา: 

 • มูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง: 

489,000.00บาท

วันที่ CIO ลงนาม: 

พุธ, 31 สิงหาคม 2022

โครงการจัดซื้อชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานประชาสัมพันธ์

ปีงบประมาณ: 

2565

หน่วยงาน: 

 • สป.

ประเภทโครงการตามกรอบการพิจารณา: 

 • มูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง: 

216,000.00บาท

วันที่ CIO ลงนาม: 

พุธ, 17 สิงหาคม 2022

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของสำนักงานบริหาร วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรม ศาสตร์แห่งประเทศไทย [สบว.]

ปีงบประมาณ: 

2565

หน่วยงาน: 

 • สป.

ประเภทโครงการตามกรอบการพิจารณา: 

 • มูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง: 

491,400.00บาท

วันที่ CIO ลงนาม: 

พุธ, 17 สิงหาคม 2022

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเครือข่ายสำหรับติดตั้งระบบคลาวด์สตอเรจ [กปว.]

ปีงบประมาณ: 

2565

หน่วยงาน: 

 • สป.

ประเภทโครงการตามกรอบการพิจารณา: 

 • มูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง: 

480,000.00บาท

วันที่ CIO ลงนาม: 

พุธ, 17 สิงหาคม 2022

โครงการเช่าใช้บริการระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office) ประจำปีงบประมาณ 2566 [กรข.]

ปีงบประมาณ: 

2566

หน่วยงาน: 

 • สป.

ประเภทโครงการตามกรอบการพิจารณา: 

 • มูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง: 

440,000.00บาท

วันที่ CIO ลงนาม: 

พุธ, 17 สิงหาคม 2022

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับผู้บริหาร [กรข.]

ปีงบประมาณ: 

2565

หน่วยงาน: 

 • สป.

ประเภทโครงการตามกรอบการพิจารณา: 

 • มูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง: 

489,200.00บาท

วันที่ CIO ลงนาม: 

อังคาร, 2 สิงหาคม 2022

หน้า

Subscribe to RSS - สป.