สสน.

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(องค์การมหาชน) (สสน.)

จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage)

ปีงบประมาณ: 

2564

หน่วยงาน: 

 • สสน.

ประเภทโครงการตามกรอบการพิจารณา: 

 • มูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง: 

384,000.00บาท

วันที่ CIO ลงนาม: 

อังคาร, 21 กันยายน 2021

อัพเดทซอต์แวร์ Orbit Content Manager

ปีงบประมาณ: 

2564

หน่วยงาน: 

 • สสน.

ประเภทโครงการตามกรอบการพิจารณา: 

 • มูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง: 

124,000.00บาท

วันที่ CIO ลงนาม: 

พุธ, 11 สิงหาคม 2021

จัดซื้อจอภาพสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบกราฟฟิค

ปีงบประมาณ: 

2564

หน่วยงาน: 

 • สสน.

ประเภทโครงการตามกรอบการพิจารณา: 

 • มูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง: 

31,550.00บาท

วันที่ CIO ลงนาม: 

จันทร์, 2 สิงหาคม 2021

งานจัดซื้อพัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนที่ชำรุด

ปีงบประมาณ: 

2565

หน่วยงาน: 

 • สสน.

ประเภทโครงการตามกรอบการพิจารณา: 

 • มูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง: 

53,000.00บาท

วันที่ CIO ลงนาม: 

อังคาร, 21 ธันวาคม 2021

งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับ Disaster Recovery Site

ปีงบประมาณ: 

2565

หน่วยงาน: 

 • สสน.

ประเภทโครงการตามกรอบการพิจารณา: 

 • มูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง: 

1,800,000.00บาท

วันที่ CIO ลงนาม: 

อังคาร, 2 พฤศจิกายน 2021

งานจัดซื้อโปรแกรม Antivirus

ปีงบประมาณ: 

2565

หน่วยงาน: 

 • สสน.

ประเภทโครงการตามกรอบการพิจารณา: 

 • มูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง: 

100,000.00บาท

วันที่ CIO ลงนาม: 

จันทร์, 13 ธันวาคม 2021

ซื้อสิทธิ์การเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft Power BI Pro

ปีงบประมาณ: 

2565

หน่วยงาน: 

 • สสน.

ประเภทโครงการตามกรอบการพิจารณา: 

 • มูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง: 

4,500.00บาท

วันที่ CIO ลงนาม: 

พุธ, 3 พฤศจิกายน 2021

งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับ Disaster Recovery Site

ปีงบประมาณ: 

2565

หน่วยงาน: 

 • สสน.

ประเภทโครงการตามกรอบการพิจารณา: 

 • มูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง: 

1,800,000.00บาท

วันที่ CIO ลงนาม: 

จันทร์, 8 พฤศจิกายน 2021

งานจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

ปีงบประมาณ: 

2565

หน่วยงาน: 

 • สสน.

ประเภทโครงการตามกรอบการพิจารณา: 

 • มูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง: 

495,000.00บาท

วันที่ CIO ลงนาม: 

พฤหัสบดี, 11 พฤศจิกายน 2021

หน้า

Subscribe to RSS - สสน.