สทอภ.

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) (สทอภ.)

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กประมวลผลสูงพร้อมซอฟต์แวร์สำหรับงานภาคสนาม ภายใต้โครงการแผนงานขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและรายได้

ปีงบประมาณ: 

2566

หน่วยงาน: 

 • สทอภ.

ประเภทโครงการตามกรอบการพิจารณา: 

 • มูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง: 

49,000.00บาท

วันที่ CIO ลงนาม: 

พฤหัสบดี, 3 พฤศจิกายน 2022

จัดซื้อเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าขนาด 10 kVA จำนวน 2 ชุด ภายใต้โครงการแผนงานขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและรายได้

ปีงบประมาณ: 

2566

หน่วยงาน: 

 • สทอภ.

ประเภทโครงการตามกรอบการพิจารณา: 

 • มูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง: 

340,000.00บาท

วันที่ CIO ลงนาม: 

พฤหัสบดี, 3 พฤศจิกายน 2022

โครงการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายใน SKP เพื่อความยั่งยืนขององค์กร กิจกรรมจ้างปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด Smart Security ภายในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

ปีงบประมาณ: 

2566

หน่วยงาน: 

 • สทอภ.

ประเภทโครงการตามกรอบการพิจารณา: 

 • มูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง: 

20,255,300.00บาท

วันที่ CIO ลงนาม: 

ศุกร์, 4 พฤศจิกายน 2022

จ้างเหมาเชื่อมต่อและทดสอบ MIPS กับ DIGINEO/X-band Mobile สำหรับระบบดาวเทียม ภายใต้โครงการ THEOS-2

ปีงบประมาณ: 

2565

หน่วยงาน: 

 • สทอภ.

ประเภทโครงการตามกรอบการพิจารณา: 

 • มูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง: 

213,000.00บาท

วันที่ CIO ลงนาม: 

จันทร์, 15 สิงหาคม 2022

จัดซื้อชุดส่วนขยายอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย (NAS) เพื่องานวิจัยโครงการวิจัยนวัตกรรมการใช้ข้อมูลระยะไกลทางการเกษตรบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่กับข้อมูลระยะไกล เพื่อหาดัชนีจากดาวเทียมสามารถติดตามผลผลิตข้าวในประเทศไทย

ปีงบประมาณ: 

2565

หน่วยงาน: 

 • สทอภ.

ประเภทโครงการตามกรอบการพิจารณา: 

 • มูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง: 

63,280.00บาท

วันที่ CIO ลงนาม: 

จันทร์, 18 กรกฎาคม 2022

จัดซื้ออุปกรณ์ผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ปีงบประมาณ: 

2564

หน่วยงาน: 

 • สทอภ.

ประเภทโครงการตามกรอบการพิจารณา: 

 • มูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง: 

60,550.00บาท

วันที่ CIO ลงนาม: 

อังคาร, 24 สิงหาคม 2021

จัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้งสำหรับห้องปฏิบัติการส่งเสริมจินตนาการสร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งอนาคต

ปีงบประมาณ: 

2564

หน่วยงาน: 

 • สทอภ.

ประเภทโครงการตามกรอบการพิจารณา: 

 • มูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง: 

99,666.22บาท

วันที่ CIO ลงนาม: 

อังคาร, 17 สิงหาคม 2021

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล

ปีงบประมาณ: 

2564

หน่วยงาน: 

 • สทอภ.

ประเภทโครงการตามกรอบการพิจารณา: 

 • มูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง: 

96,043.20บาท

วันที่ CIO ลงนาม: 

พุธ, 4 สิงหาคม 2021

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล

ปีงบประมาณ: 

2564

หน่วยงาน: 

 • สทอภ.

ประเภทโครงการตามกรอบการพิจารณา: 

 • มูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง: 

94,160.00บาท

วันที่ CIO ลงนาม: 

พุธ, 4 สิงหาคม 2021

หน้า

Subscribe to RSS - สทอภ.