ทันระบาด

ชุดซอฟต์แวร์ "ทันระบาด" ประกอบด้วย 5 แอพพลิเคชันหลัก ได้แก่

Generic placeholder image

TanRabad-SURVEY

บันทึกข้อมูลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย โดยเจ้าหนาที่สาธารณสุข

Generic placeholder image

TanRabad-WATCH

ติดตามสถานการณ์ระบาดแบบเรียลไทม์

Generic placeholder image

TanRabad-REPORT

จัดทำรายงานผลการสำรวจ และสถานการณ์ระบาด

Generic placeholder image

TanRabad-BI

สร้างรายงานตามมุมมองของผู้ใช้

Generic placeholder image

TanRabad-Quality

จัดการคุณภาพของข้อมูลสำรวจลูกน้ำยุงลาย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: 

แพล็ตฟอร์ม: 

Web Application
Mobile Application

ประเภทของระบบ: 

Big Data

สถานะ: 

ให้บริการ

URL: 

https://www.tanrabad.org/

เอกสารแนบ: 

ภาพประกอบ: