อบรมหลักสูตร เทคนิคการประยุกต์ใช้ Custom Animation ใน Microsoft PowerPoint เพื่อการนำเสนองาน Animationขั้นสูง

แบบง่ายต่อการพิมพ์

วันที่: 

06 ธ.ค. 2018 - 07 ธ.ค. 2018

ประเภทกิจกรรม: 

ปฏิทินกิจกรรม

รายละเอียด: 

อบรมหลักสูตร เทคนิคการประยุกต์ใช้ Custom Animation ใน Microsoft PowerPoint
เพื่อการนำเสนองาน Animation ขั้นสูง
ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมคอมพิเตอร์ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

 

สามารถลงทะเบียนได้ที่ : http://training.most.go.th