อบรมหลักสูตร Technique Tips & Tricks in Microsoft Word

แบบง่ายต่อการพิมพ์

วันที่: 

22 พ.ย. 2018 - 23 พ.ย. 2018

ประเภทกิจกรรม: 

ปฏิทินกิจกรรม

รายละเอียด: 

อบรมหลักสูตร Technique Tips & Tricks in Microsoft Word
ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมคอมพิเตอร์ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.
 
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก