อบรมหลักสูตร การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Base

แบบง่ายต่อการพิมพ์

วันที่: 

12 พ.ย. 2018 - 14 พ.ย. 2018

ประเภทกิจกรรม: 

ปฏิทินกิจกรรม

รายละเอียด: 

อบรมหลักสูตร การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Base
ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมคอมพิเตอร์ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.
 
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก